• 02125901500
  • info@temizteknoloji.com

KURUMSALHİZMETLERİMİZ

Elektronik Atık Geri Dönüşümü

Elektronik Atık Geri dönüşüm işlemi e-atıkların müşterilerden veya kurumlardan alınması ile başlar. Elektronik Atık toplamak için temizteknoloji yoğun E-atık üreten müşterilerine toplama kutuları ve atık konteynerleri vermektedir. Elektronik Atıkların toplanması lisanslı personel nezdinde sertifikalı atık taşıma araçlarıyla yapılır. E-atıklar’ın taşınması plastik veya metal konteynerlerle gerçekleşir. Atıklar tesise kabul edilmeden Geiger sayacıyla radyo aktif malzeme bulunma ihtimaline karşı kontrol edilir.

Söküm işleminde piller, ampul ve floresan gibi aydınlatma ekipmanları, kablolar, monitörler ve basılı devre kartları ayrılarak tasnif edilir. Kalan atıklar tekrar kullanılabilecek parçalar için elle kontrol edilir. Bu aşamalardan sonra e-atıklar sırasıyla parçalama, manyetik ayırma ve demir dışı metal ayırma ünitelerinde fiziksel işleme tabi tutulurlar. Parçalama ünitesi e-atıkları 10-50 mm boyuna düşürür, manyetik ayırma mıknatıs yardımıyla atığın içindeki demir ve çelik gibi manyetik özellik gösteren metalleri ayırır. Ayrılan demir ve çelik parçalar dökümhanelere hurda olarak tekrar işlenmek üzere gönderilirler. Demir dışı metal ayırma ünitesi, atığın içerisindeki alüminyum’u ayırır ve ilgili alüminyum döküm tesisine gönderilmesini sağlar. Bu işlemlerden sonra kalan metal parçalar toplanır, içlerindeki bakır ve değerli metallerin geri dönüşümü için basılı devre kartlarıyla beraber yurtdışındaki çözüm ortaklarımıza gönderilir. Toplanan plastikler, plastik geri dönüşüm tesislerine gönderilirler.

Aküler, geçici depolama alanında muhafaza edilerek düzenli olarak akü geri dönüşüm tesislerine gönderilirler. Piller ise ayrı bir kapalı depolama alanında muhafaza edilerek yetkili geri dönüşüm kurumu olan Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği’ne (TAP) gönderilirler. CRT Monitörler, kablolar, aydınlatma ekipmanları ise tesisimizde geri dönüşüm işlemine tabi tutulurlar.